Sklep
internetowy
B2B
.
Łożyska
+48 32 296 11 34
Wyroby elektrotech.
+48 32 296 11 35
Wyroby hutnicze
+48 32 296 11 52

Sterownik YETI

Jeden z najbardziej niezawodnych regulatorów na rynku. Mikroprocesorowy regulator YETI przeznaczony jest do sterowania pracą dmuchawy i pompy obiegowej w instalacjach C.O., posiada wyjście do podłączenia zdalnego sterowania.

Najważniejsze funkcje regulatora YETI:

Płynna regulacja obrotów dmuchawy
Regulator YETI posiada możliwość ustawienia maksymalnych i minimalnych obrotów dmuchawy, co umożliwia dokładne dobranie mocy z jaką będzie pracowała dmuchawa.
Stopniowe załączanie dmuchawy od minimalnych do maksymalnych obrotów wydłuża żywotność silnika oraz za-pobiega nagłemu spalaniu gazów nagromadzonych w kotle (tzw. strzelanie). W regulatorach konkurencji jest tylko jeden parametr odpowiedzialny za moc dmuchawy – my w YETI-m możemy ustawić minimalne i maksymalne obroty.

Kontrola opału
Działanie tej funkcji polega na redukowaniu obrotów dmuchawy do minimum w momencie wykrycia przez regulator spadku temperatury mimo załączonego nadmuchu. Zmniejszenie prędkości dmuchawy nie powoduje nadmiernego ochładzania kotła C.O. Funkcja ta uaktywnia się po 30 minutach jeżeli temperatura zadana została osiągnięta, lub po 2 godzinach jeżeli temperatura zadana nie została osiągnięta (tryb rozpalania – 2 godziny).

Funkcja anty-zamarzanie
Poniżej 5°C regulator włącza pompę obiegową, co opóźnia przemarznięcie niektórych elementów instalacji C.O (najbardziej narażonych).

Funkcja anty-stop
Po sezonie grzewczym, co 14 dni na 1 minutę zostaje załączona pompa obiegowa – zapobiega to zastaniu się pompy w okresie letnim -funkcja działa przy włączonym regulatorze.

Automatyczne zachowanie nastaw
Regulator posiada automatyczne zachowanie nastaw przy zaniku zasilania, oraz powrót to wcześniej realizowanej pracy po ponownym pojawieniu się zasilania.

Powrót do ustawień fabrycznych
Regulator posiada możliwość powrotu do ustawień fabrycznych. Funkcja ta jest przydatna w momencie rozregulowania regulatora przez niedoświadczonych operatorów.

Termostat awaryjny samoczynny
Zewnętrzny termostat (termostat awaryjny) pełni funkcję zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem, które może być wynikiem uszkodzenia regulatora lub nieodpowiednią obsługą. Jest to specjalny element, który odcina zasilanie dmuchawy przy temperaturze kotła 90°C.

Parametry programowalne przez użytkownika
Czas przedmuchu, czas przerwy pomiędzy przedmuchami, maksymalne i minimalne obroty dmuchawy, temperatura załączenia pompy obiegowej, temperatura wyłączenia regulatora.

Parametry programowalne przez instalatorów
Regulator YETI oprócz trybu konfiguracji dostępnego dla każdego użytkownika posiada specjalny tryb, który umożliwia ustawienie parametrów serwisowych (dodatkowa instrukcja serwisowa).
Tryb serwisowy umożliwia zaprogramowanie:
charakterystyki dmuchawy – dzięki temu parametrowi nasz regulator może współpracować z każdą dmuchawą dostępną na rynku (do określonej max. mocy)
moc dmuchawy podczas przedmuchu – sami decydujemy z jaką mocą ma pracować dmuchawa podczas przedmuchu
zakres zmniejszania obrotów dmuchawy – ile stopni przed temperaturą zadaną ma zmniejszać obroty dmuchawy
temperaturę minimalną kotła

OPCJA ZDALNEGO STEROWANIA
Do regulatora YETI można podłączyć zdalny panel sterujący lub termostat pokojowy. Podłączenie zdalnego panelu umożliwia pracę regulatora w dwóch trybach: pokojowy i kotła. Podłączenie standardowego termostatu pokojowego umożliwia utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zdalnemu sterowaniu możemy utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu co daje oszczędności opału nawet do 30%.

 

Parametry

Histereza: 1,0°C
Zakres zmniejszania obrotów: 6°C
Czas reakcji: 30 min
Temperatura załączenia pompy obiegowej: 25÷70°C
Zakres nastawy temperatury: 35-90°C
Czas przedmuchu (możliwość wyłączenia przedmuchu): 5÷59 s
Czas między przedmuchami: 1÷30 min
Maksymalna prędkość dmuchawy: do 12 st.
Minimalna prędkość dmuchawy:
od 1 st.
Temperatura wyłączenia regulatora: 25÷50°C
Temperatura załączenia termostatu awaryjnego: – sprzętowego zewnętrznego – ca. 90°C; – sprzętowego wewnętrznego – ca. 93°C; – programowego – 92°C
Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora: 5÷45°C
Napięcie zasilające: ca. 230/50 V/Hz
Zakres pracy czujnika temperatury: 0÷100°C
Obciążalność wyjść: – pompa ca. 230V – 1 VA; – dmuchawa ca. 230V – 1 VA
Pobór mocy (tylko regulatora): 2 W
Włączanie pompy w niskich temperaturach: poniżej 5°C
Waga: 0,9 kg

Zapytaj o produkt

Partnerzy partnerzy
Dziękujemy

Twoja wiadomość została wysłana.

×
Thanks.

Your message was sent successfully.

×