Bez kategorii


Aktualności

EWMAR- NESS firmą ekologiczna

Instalacja fotowoltaiczna - P.H. EWMAR-NESS Sp. z o.o zdecydował się na inwestycję w odnawialne źródła energii. Energię elektryczną do zasilania urządzeń niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności, dostarcza instalacja fotowoltaiczna od Concept Energy. Moc instalacji: 79,2 kWp

Więcej
Opracowanie i wykonanie prototypu filtra kinetycznego do kołów małej mocy z odzyskiem ciepła, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Cele projektu Celem projektu jest opracowanie i wykonanie prototypu filtra kinetycznego do kotłów małej mocy z odzyskiem ciepła. Planowane efekty Planowane efekty to redukcja emisji pyłów (PM2,5; PM3; PM10) do atmosfery o ~30%, znaczna poprawa efektywności odbioru ciepła – poprawa sprawności systemu grzewczego, zwiększenie wykorzystania energii pierwotnej paliw, zmniejszenie zużycia paliw. Wartość projektu 467832,85 zł Wkład Funduszy Europejskich 323299,12 zł

Więcej